""

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu


Trong sự phát triển của kinh tế tri thức hiện nay, không thể phủ nhận vai trò của công nghệ thông tin. Đặc biệt lĩnh vực cơ sở dữ liệu đã và đang được nhiều người quan hoài. Rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu đã được ứng dụng như Foxpro, Access, SQL Server, Informix, Oracle,…..

MỤC LỤC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét