""

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

5 Script tạo hiệu ứng tuyết rơi cực đẹp cho forum, blog1
<script src="http://astuforum.free.fr/js/neige.js"></script>
2
<script src="http://astuforum.free.fr/js/neige_lettre.js"></script>
3
<script src="http://astuforum.free.fr/js/neige-mini.js"></script>
4
<script src="http://astuforum.free.fr/js/snow.js"></script>
5
<scriptsrc="http://s1.wordpress.com/wp-content/plugins/snow/snowstorm.js"></script>

Nguồn: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2205 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét